Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1
logo
Mobil menu

Velkommen på KHS

Velkommen

Din lokale skole

Kirke Hyllinge Skole ligger i et natursmukt område med mange muligheder for at inddrage de lokale omgivelser i undervisningen. Med skov, vand og by lige i nærheden kobler vi praksis og teori ved, at eleverne jævnligt benytter og udforsker lokalmiljøet.

Ud af boksen

Derudover er vi gode til at tage på lidt længere ekskursioner og ikke mindst at benytte det utal af skolerelaterede udflugtsmål, som findes rundt på Sjælland. Det er indimellem tidskrævende, men vi er overbevist om, at mødet med andre mennesker og aktiviteter øger motivationen og engagementet i det daglige skolearbejde.

Trivsel og udvikling

Elevernes udvikling og trivsel anser vi som et fælles ansvar mellem skole og hjem. Vi forventer selvfølgelig, at børnene dagligt møder skoleparate, og vi har et ansvar for, at skoledagen er udfordrende og inkluderer alle i fællesskaberne. Det fælles ansvar betyder, at der skal være tillid mellem skole og hjem; vi skal hjælpe hinanden med at gøre det bedste for det enkelte barn - under hensyn til de andre børn og skolen som helhed.

Peter Plys

 

 

 

 

En skole med plads

Kirke Hyllinge Skole er tosporet, og har rigtig gode faciliteter både indendørs og udendørs. Den megen plads giver eleverne mulighed for fordybelse og samarbejde samt ekstra gode forhold for leg og samvær. Vores lærere og pædagoger er professionelle og engagerede i elevernes faglige udvikling og deres sociale trivsel. Vi har fokus på fællesskabet samtidig med, at vi ser den enkelte elev.

SFO og Klub

I vores SFO og klub kan eleverne drage fordel af den megen plads, fantasifulde medarbejdere og et godt samarbejde mellem pædagoger og lærere. Vores pædagoger kender eleverne både i undervisningssituationer og i den frie leg, og de fungerer derfor som gennemgående figurer for eleverne - og gode sparringspartnere for forældrene. Flertallet af vores elever i 0. – 3. kl. benytter SFO-en, og en rigtig stor gruppe af de større elever er aktive i klubtilbuddene, hvilket understøtter kvaliteten i skolens sociale fællesskaber.

Værdier

 

 

 

 

Læring i centrum

Læring er det, vi mødes om, og det som eleverne skal opleve, når de går i skole. Vores prioriteter er hele tiden rettet mod undervisningen og den enkelte elevs læring og udvikling. Vi gør meget ud af at have dygtige medarbejdere og løbende kvalificere vores medarbejdere. Vi harikke mindst et korps af ressourcemedarbejdere, som kan hjælpe med de udfordringer, som løbende opstår i både klasser og hos enkelte elever. Dette er magtpåliggende, da international uddannelsesforskning entydigt peger på, at læreres ekspertise i form af viden og kompetencer, er den væsentligste enkeltfaktor til forklaring af elevers udbytte af undervisning. Den dygtige lærer skal overordnet besidde tre kompetencefelter: Fagdidaktisk kompetence, relationskompetence og kompetence til at lede klassen. Derfor gør vi os umage.

Alt i alt bestræber vi os på at lave en skole, vi alle kan være stolte af - en skole med plads til alle, men ikke plads til alt...

Velkommen på Kirke Hyllinge Skole

 

link Fælles værdier

link SFO og klub

link Billeder og historier