Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1
logo
Mobil menu

Økonomi

Økonomi

Tjek Princip for økonomi

Skolebestyrelsen skal sikres tilstrækkelig viden til at kunne:

  • Godkende skolens budget

  • Have løbende tilsyn med budgettet i løbet af året

  • Skabe klarhed over de forskellige muligheder for at få tilført midler udefra

Skolebestyrelsen inddrages i proces og forslag til indsatser, inden budgettet lægges, så der eksempelvis kan afsættes midler til, at lærerne kan deltage i aktiviteterne ud over den normale arbejdstid etc.

Ved fremlæggelse af budget, skal sidste års regnskab, samt indeværende års foreløbige regnskab, oplyses til Skolebestyrelsen.

Budgettet bør lægges, så det kan anvendes som et styringsredskab. Af budgettet bør det klart fremgå, hvor mange midler der forventes at blive brugt på nøgleposter som:

  • Efteruddannelse af lærerne

  • Undervisningsmaterialer

  • It

  • Udgifter til børn med særlige behov/handicap

  • Møder/repræsentation

  • Trivselsarbejdet

  • Vedligeholdelse af faglokalerne

Der skal skabes gennemsigtighed og overblik over rammer og ressourcer inden vedtagelse af budget, og der skal herefter løbende orienteres om dette.

Skolebestyrelsen skal løbende have fremlagt budgetopfølgning, så udviklingen i økonomien kan forstås og diskuteres med ledelsen.