Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1
logo
Mobil menu

Trivselsambassadører

Banner

 

Som forælder interesserer du dig sikkert levende for dit eget barns trivsel i skolen. Det gør de fleste. Måske er du tilmed aktivt involveret i klassens trivsel som kontaktforælder, medlem af klassens forældreråd eller lignende. Men ved du også, at du har mulighed for at involvere dig i hele skolens trivsel? Trivsel og tryghed giver bedre læring. Det er vi alle enige om. Ligesom vi er enige med "Skole og Samfund" i, at mobning skal forebygges og bekæmpes. Men, enighed er ikke nok i sig selv. Der skal handling bag ordene.... Derfor har Kirke Hyllinge Skoles skolebestyrelse taget initiativ til at oprette et trivselsråd på skolen. Trivselsrådet består af trivselsambassadørerne, der skal være med til at sætte initiativer i gang, som forebygger mistrivsel og mobning på skolen. Trivselsambassadørerne repræsenterer alle skolens årgange - og både forældre, elever og lærere kan melde sig. Måske er det noget for dig? Hvert år vil der på 1. forældremøde vælges min. 1 trivselsambassadør i hver klasse.

Hvorfor et trivselsråd?

Kirke Hyllinge Skole er en hel skole, hvor lysten til læring og udvikling er i centrum - med plads til alle, men ikke til alt. Med et trivselsråd kan vi sætte handling bag de flotte ord og føre visionerne ud i livet. Trivselsrådet refererer direkte til skolebestyrelsen, der skal godkende de tiltag, rådet foreslår.

Meld dig som Trivselsambassadør

Kunne du tænke dig at tage aktivt medansvar for skolens trivsel som trivselsambassadør? Eller vil du høre mere om, hvad rollen indebærer? Så kontakt skoleleder Jakob Sjørslev, som er vores bindeled mellem trivselsambassadørerne og skolen. Jacob kan kontaktes på mail: jaksj@lejre.dk.

Hvad indebærer det at være trivselsambassadør?

Som trivselsambassadør bliver du en nøgleperson i en strategi, der involverer skolens forældre mere aktivt i skolens trivsels- og antimobbestrategi. For trivslen blandt vores skolebørn kan kun blive optimal, hivs forældrene inddrages aktivt og tager medansvar. I praksis betyder det, at du og de øvrige trivselsambassadører bliver inddraget i forskellige aktiviteter, der forebygger mistrivsel og mobning blandt skolens elever. Eksempler på sådanne aktiviteter kunne være:

  • Filmaften for udskolingenBold
  • Store legedag for indskolingen
  • Bolddag for mellemtrinnet
  • Høstfest for hele skolen

Din indsats gør en forskel!

Som trivselsambassadør har du mulighed for at gøre en forskel. For dit eget barn og skolens øvrige elever. Gevinsterne ved en fælles indsats er mange:

  • Skolen er et godt sted at lege, lære og arbejde. Eleverne har det godt mens de lærer noget!Liste
  • Der er gensidig respekt og forståelse for hinanden i handling og sprog.
  • Børnene er glade for at gå i Kirke Hyllinge Skole.
  • De gensidige forventninger mellem skole og hjem er afklarerede.
  • Der er en åben dialog om at skabe udvikling.

Ovenstående er blot et udpluk af de gode ting en fokuseret indsats på bedre trivsel fører med sig. Målet er også, at forældre, elever og lærere lærer hinanden at kende på andre måder og under hyggelige former. Det øger respekten for hinanden og alle bliver en naturlig del af det fællesskab, en skole og en klasse er. Vores børn skal trods alt være en del af dette fællesskab i 10 år...