Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1
logo
Mobil menu

Trivselsarbejde

trivsel

Trivselsarbejde foregår hver dag

Klassens fællesskab

Vi understøtter de trygge fællesskaber blandt eleverne ved at have en anerkendende tilgang og sætte os i elevernes sted. Sammen med eleverne formulerer vi mål for klassens fællesskab og trivsel ved skolestart på alle årgange. Vi tager løbende målene op og justerer dem sammen. Vi bestræber os på at møde eleverne med en fælles tilgang til god opførsel og ens normer for de fællesskaber eleverne indgår i. Skole og hjem samarbejdet har fokus på, at skabe inkluderende fællesskaber, hvor der er plads til alles forskellige interesser, kompetencer, styrker og udfordringer.

Klasseledelse

Vi bestræber os på, at der er fælles retningslinjer for klasseledelse i personalegruppen. Vi bestræber os på, at organiserer undervisningen, så elevernes samarbejde og trivsel understøttes, og så alle har mulighed for at deltage aktivt. Vi gør vores bedste for, at den enkelte elev bliver set, hørt og anerkendt. Vi bruger resultaterne fra den nationale Trivselsmåling og Undervisningsmiljøvurdering i arbejdet med at sikre klassens trivsel. 

Digital dannelse

I undervisningen sætter vi fokus på digital dannelse og god digital opførsel, så eleverne lærer at arbejde systematisk, kritisk og innovativt, og så de lærer at begå sig sikkert og etisk korrekt på de sociale medier. Vi arbejder derfor på at klæde eleverne på til at håndtere en god kultur omkring deling af billeder med videre. Det drejer sig blandt andet om at gøre eleverne opmærksomme på, at det er ulovligt at dele krænkende billeder, samt at sætte fokus på egne og kammeraters grænser. Herudover er det vigtigt, at eleverne får en konkret handlemulighed i forhold til at fjerne billederne.

Dialog om mobning

Vi forebygger drillerier og mobning ud fra et inkluderende børnesyn og det fællesskabsorienterede mobbesyn. Vi taler med eleverne om, hvad mobning er, så de selv kan være med til at stoppe mobning. Vi er tydelige i holdninger og adfærd med henblik på at fastholde en inkluderende skole- og klassekultur.

Viden og kompetencer

Vi arbejder løbende på et godt arbejdsmiljø for alle medarbejdere, da det har en vigtig indflydelse på elevernes trivsel og skoledag. Vi reflekterer løbende over eget og kollegers arbejde med at styrke den inkluderende skole- og klassekultur. Vi er opmærksomme på at have den nødvendige viden og kompetencerne til at styrke trivsel og forebygge og stoppe mobning på skolen og i de enkelte klasser.