Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1
logo
Mobil menu

Digital myndiggørelse

 

Sociale medier

 

Tjek Princip for digital myndiggørelse på Kirke Hyllinge Skole

Formål og Mål
Med dette princip ønsker vi at understøtte samarbejdet mellem hjem og skole (med skole mener vi hele skolen, inklusiv SFO), så vi giver børn og unge mulighed for at forstå sig selv og interagere i en digital omverden samt være kompetente medborgere, når det gælder digitale kompetencer.

Fælles ansvar

 • Kamera, video og lydoptager bruges kun i forbindelse med aktiviteter, hvor der er voksne tilstede eller der eksplicit er givet tilsagn til det. Der må kun efter aftale tages billeder af andre elever/andre, der færdes på og omkring skolen med deres forskellige digitale enheder - medmindre det indgår i undervisningssammenhæng, eller der er givet tydeligt tilsagn.

Elevernes ansvar

 • Eleverne må ikke offentliggøre private optagelser (f.eks. lyd/video/billeder) af andre uden konkret tilladelse fra de implicerede.
 • Eleverne skal sikre, at deres koder, herunder Uni-login, ikke misbruges. Husk at koden er personlig
 • Alle skal overholde god web-etik på internettet. Man må på ingen måde genere andre brugere af nettet. Danske og internationale love og regler om ophavsret m.m. skal overholdes af eleverne.
 • Evt. misbrug af digitale medier, f.eks. ulovlig eller skadelig adfærd over for elever og skolens ansatte eller skolens omdømme, vil der blive grebet ind over for af skolens ledelse.
 • Eleven har selv ansvaret for de handlinger, som han eller hun foretager på nettet. Skolen kan på ingen måde gøres ansvarlig for elevens eventuelle misbrug af nettet.
 • Mobiltelefoner og andre digitale enheder afleveres hver morgen i mobilskabet i klassen. Disse kan tages frem på lærerens anvisning, når det giver mening at anvende disse i undervisningen. Det er læreren/pædagogen, der vurderer dette.

Skolens ansvar

 • Som skole står vi for de grundlæggende færdigheder og digital dannelse for brug af de digitale midler i den faglige undervisning. Vi påtager os samtidig et ansvar for at vejlede og undervise i brug, der udvikler en sund omgang og adfærd med digitale og sociale medier.
 • Vi har valgt ikke at regulere adgang til hjemmesider fra skolens digitale medier. Vi ser i stedet dialogen som en del af den digitale dannelsesproces og vi vil tale med børnene om de problematikker, der kan opstå, hvis de eksempelvis kommer ind på uheldige hjemmesider eller laver ulovligheder.

Forældreansvar

 • Som forældre har man ansvar for at børnene bruger de digitale og sociale medier med omtanke, respekt og ansvarlighed både på og uden for skolen. Forældrene skal oplyse deres børn om det etiske og moralske ansvar, der er forbundet med brug af de digitale og sociale medier. For at skabe et fælles grundlag kan dette gøres aktivt via aftaler indgået i klasseforældrerådene.
 • Det er forældrene, der har det fulde ansvar, hvis deres børn er brugere af hjemmesider og apps, hvor der er aldersbegrænsning.
 • Bliver man som forældre kontaktet af sit barn vedrørende konflikter i skoletiden, så bør man opfordre barnet til at kontakte en af skolens voksne. Vi forventer, at I som forældre har tillid til, at personalet løser konflikten bedst muligt.
 • Skolen opfordrer forældre til at følge med i sit barns færden på de digitale og sociale med