Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1
logo
Mobil menu

Mobning

Mobning

Sammen mod mobning

Vi gør dagligt en stor indsats for at sikre trivsel for alle vores elever. Trivsel og læring følges ad som to forbundne kar. Det vigtigste for os er at forebygge mobning.

 • Det betyder, at vi alle taler pænt om og til hinanden.
 • Vi skaber rum og rammer i klassen og på forældremøder til også at tale om de ting som er svære.

Hvis der er mistanke om eller er mobning i klassen, har vi en plan for indgriben og genopretning i klassen, som angiver, hvordan vi skal håndtere situation, og hvordan vi hurtigst muligt får genskabt et frugtbart klassefællesskab. På denne side beskriver vi den viden der er om mobning, og hvad du som forældre kan gøre for at undgå mobning i dit barns klasse. Vi har benyttet os af viden og tekst fra Børns Vilkår og Undervisningsministeriet.

Mobning er et gruppefænomen

Mobning foregår i og omkring et gruppefællesskab både off- og online, hvor flere personer har mere eller mindre synlige og skiftende roller. Mobning kan være en måde at skabe et fællesskab på, når det ikke lykkes at samles i fællesskaber om andre emner/aktiviteter. Uanset om mobningen foregår via digitale medier eller i andre fora, kan mobbeårsagen ikke udelukkende tillægges enkelte individer. Først og fremmest er det vigtigt at forstå, at mobning ikke handler om ”onde børn” og ”mobbeofre”. Erfaringen er, at hvis mobning først har bidt sig fast i en klasse, er den vanskelig at stoppe, fordi det er blevet en kultur. Alle holder øje med alle, og alle gør deres for at opretholde deres position i hierarkiet. Derfor er løsningen ikke ’bare’ at fjerne det barn eller de børn, som mobber. Eller den, der bliver mobbet, for den sags skyld. For så tager andre bare over. Mobning er noget, der angår alle i en klasse.

Indsats

Fordi mobning er et gruppefænomen, skal bekæmpelsen af mobning tage udgangspunkt i at ændre kollektive dynamikker på klasser eller årgange. Derfor vil handlingsplanen, udover at inddrage mobbeoffer og mobber, også inddrage forældre, pædagogisk personale/undervisere, elever, tilskuere m.v. Du kan klikke på linket "Handlingsplan" nederst på siden. Handlingsplanen bruger vi som skabelon i arbejdet med en konkret mobbesag. Den er et dynamisk værktøj som løbende justeres i overensstemmelse med vores indgriben i en eventuel mobbesag.

Mobning på nettet

Tidligere blev børnene holdt uden for i skolegården. I dag foregår udelukkelsen og mobningen i lige så høj grad i børnenes liv online og på sms. Mobning online kan være meget svært at opdage, da platformene og grupperne ofte er lukkede. Det gør ondt på et barn at blive mobbet og lukket ude, uanset om det foregår i skolegården eller på de sociale medier. På sidstnævnte kan være svært at opdage mobning, da barnets online-liv ofte er ret privat. Derfor er det en god idé, at vi hele tiden er nysgerrig på, hvad der foregår online – og får lov at kigge med over skulderen en gang imellem.

Forældreansvar

Forældreinvolvering

Mobning er lettere at forebygge end at stoppe. Som forælder spiller du en vigtig rolle i at forebygge mobning i dit barns klasse. Udover at du løbende taler med dit barn, så læg mærke til barnets opførsel, ikke mindst sammen med kammeraterne. Taler dit barn grimt om de andre børn fra klassen? Fornemmer du, at der er et manglende fællesskab på kryds og tværs blandt børnene, og leger dit barn altid med de samme? Så kan det være et tegn på, at der er mobning og manglende fællesskab og trivsel i klassen. Det kan også være, at barnet ikke har lyst til at deltage i sociale aktiviteter med klassekammerater, ikke har lyst til at have venner med hjem og bliver mere indadvendt og stille derhjemme.

Du/I har stor betydning i at arbejdet med at forebygge mobning i dit barns klasse:

 1. Tal pænt om de andre børn, forældre og lærere i dit barns påhør.
 2. Lær alle navne på børnene i dit barns klasse. Brug et klassebilledet og tal med dit barn om, hvem de andre børn er. Hjælp dit barn med at finde positive egenskaber ved de andre børn.
 3. Prioritér at deltage i klassearrangementer. Vær god til at opsøge forældre, du ellers ikke plejer at tale med. Vær nysgerrig og anerkendende over for andre forældres holdninger.
 4. Støt dit barn i at lege med forskellige klassekammerater. Det kan betale sig at gøre en ekstra indsats for at få legeaftaler med dem, dit barnet ikke ’plejer’ at lege med.
 5. Spørg ind til, hvad der er sket, hvis dit barn er ked af det. Anerkend dit barns følelser, men hjælp også ham eller hende med at tænke over, om andre børn kunne have oplevet tingene på en anden måde.

Formodning om mobning

 • Tal med dit barn om, hvad der foregår. Lyt til barnets oplevelser.
 • Kontakt den primære lærer og fortæl om din bekymring.
 • Tal med læreren om, hvordan klassen kan få hjælp. Spørg ind til, hvad skolen kan tilbyde af særlig ekspertise som eksempelvis en LKT-vejleder, SSP-medarbejder eller sundhedsplejerske.
 • Bliv enig med læreren om, hvad der er skolens ansvar, og hvad I kan som forældregruppe og hver især. Tal dagligt med dit barn om, hvordan det går, og vær i tæt dialog med de andre forældre og klassens lærere.
Dokumenter

Handlingsplan i mobbesager_1.pdf

Shape Created with Sketch.