Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1
logo
Mobil menu

Trivsel og god adfærd

Trivsel

Tjek Princip for trivsel og god adfærd

Bestyrelsen ønsker at understøtte trivslen for alle på Kirke Hyllinge Skole både børn, forældre og ansatte. Tryghed for alle er et vigtigt fundamentet for det lærende miljø på skolen. Skolen bør skabe plads til alle, men ikke acceptere alt.

Trivselsindsatser

  • Skolen bør løbende arbejde med trivselsindsatser i alle klasser.

  • Der afsættes årligt midler til trivselsarbejdet på skolens budget.

  • Der bakkes op omkring de nationale trivselsmålinger.

  • Skolebestyrelsen drøfter resultaterne fra trivselsmålingerne og kommer med forslag til hvordan man kan understøtte børnenes trivsel.

  • Trivselsarbejdet bør resultere i flere fælles arrangement for hele skolen hvert år.

  • Fælles arrangementer på skolen skal understøtte fællesskabet og samhørigheden på tværs af skolen og klasserne.  

Gode læringsmiljøer

  • Forældre, elever og ansatte har fokus på nærvær.

  • Der bør være attraktive læringsmiljøer og gode fysiske rum for elever og ansatte.

  • Det forventes at alle parter arbejder aktivt med at undgå mobning og skabe glæde og tryghed i skoletiden. 

link  Læs yderligere om skolens trivselsarbejde og om den vedvarende indsats mod mobning