Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1
logo
Mobil menu

Elevfravær

Banner

Retningslinjer

Ved fravær i skoletiden gælder følgende:

Ved planlagt fravær i mere end 2 sammenhængende skoledage skal skolens ledelse orienteres. Send mail via Aula. Opfølgning på skolearbejde og lektier er elevens og forældrenes ansvar. Man kan orientere sig i AULA og kontakte en klassekammerat herom.

Ved planlagt fravær er det ikke lærerens opgave at informere om skolearbejde og lektier. Man kan ikke forvente at eleven bliver re-testet i forbindelse med fravær ved prøver eller tests. Du kan se principperne for elevfravær her. Skolen følger gældende lovgivning.

Kommunale retningslinjer

I Lejre Kommunes skoler har vi fokus på nærvær og tilstedeværelse. Samtidig ønsker vi at skabe god og rettidig kommunikation mellem skole og hjem i forbindelse med alt elevfravær. Derfor skal du kontakte skolen allerede den første dag, dit barn ikke kommer i skole.

Hvad gør du?

Hvis dit barn ikke kommer i skole, sender du en besked til kontaktlærer eller skriver i kontaktbogen på ForældreIntra - gerne inden skoledagens begyndelse den første dag. Skriv igen når du ved, at dit barn er klar til at komme i skole.

Hvad gør vi?

Vi følger med i dit barns fravær og samarbejder med dig, hvis der er grund til bekymring. Skolerne i Lejre Kommune har vedtaget en fælles procedure, som vi følger:

Tjek 10 dages fravær

Kontaktlæreren kontakter dig for at tale med dig om årsager til og omfanget af fraværet. Derefter holder kontaktlæreren en omsorgssamtale med dit barn og vil om nødvendigt vende tilbage til dig.

Tjek 20 dages fravær

Ledelsen sender dig et brev og gør opmærksom på, at fraværet skal mindskes af hensyn til dit barns trivsel og udvikling.

Tjek 30 dages fravær

Ledelsen indkalder dig og kontaktlæreren til en samtale for at drøfte årsager til fraværet. Vi skal sammen udarbejde en handlingsplan, der kan fjerne fraværet.

Det gør vi fordi…

Ligesom du ønsker vi, at dit barn trives og udvikler sig i skolen. Det er vigtigt, at dit barn kommer i skole hver dag for at være en del af skolens fællesskab med kammeraterne og de voksne. Det er også vigtigt, at dit barn lærer og udvikler sig sammen med de andre. Samtidig får dit barn gode vaner, som er nyttige for barnet i fremtiden, som fx at:

Tjek Opnå viden

Tjek Være aktiv

Tjek Møde til tiden

En god skolegang har stor betydning for mulighederne for uddannelse og andre valg senere i livet.

Fravær i skoledagen

Såfremt der er behov for, at dit barn skal forlade skolen i skoletiden bedes i kontakte klassens lærere i ordentlig tid. Vores udgangspunkt er, at alle elever går i skole hver dag ind til klokken ringer skoledagen slut. Det bidrager til ro og sammenhæng i undervisningen. Samtidig med at det ansvarliggøre eleverne i forhold til de forpligtelser en skoledag er fyldt med.
Såfremt der er et ønske om gentagelse i fraværet skal skolens ledelse kontaktes. Eksempelvis ved deltagelse i musikskoleundervisning ellers elitesport i skoletiden. Vores gode SFO og klubtilbud kan med fordel benyttes, hvis bustider eller andet ikke passer sammen med skolens ringetider.

Begrundelse

Vores holdning til fravær tager afsæt i nedenstående viden på området. Fravær har konsekvenser – for den enkelte elev og for klassen

Elevens faglige præstationer. Fravær kan have negative konsekvenser for den enkelte elevs faglige udbytte. Blandt andet viser en PISA undersøgelse, at højt fravær har indflydelse på elevers læsefærdigheder, og at elever har sværere ved at følge med og på sigt vil mangle basale faglige kundskaber.

Trivsel. Fravær kan have konsekvenser for den enkelte elevs og klassens trivsel.

Øget risiko for fravær og frafald på en efterfølgende uddannelse. Har en elev haft fravær i folkeskolen, er der større risiko for, at mønstret vil gentage sig på den efterfølgende uddannelse. Risikoen for frafald på en ungdomsuddannelse er højere for elever med højt fravær i grundskolen.

Endelig går et højt fravær ud over de øvrige elever og læreren, fordi ting skal gentages og tager tid og opmærksomhed fra undervisningen, gruppearbejde bliver besværliggjort osv.