Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1
logo
Mobil menu

Foranstaltninger

Foranstaltninger ved uacceptabel elevadfærd

Hvis en elev ikke overholder skolens ordensregler, værdiregelsæt eller almindelige normer for god opførsel, kan skolens leder i dag iværksætte foranstaltninger. Dette kan f.eks. være eftersidning i op til en time, udelukkelse fra undervisningen i op til en uge, overflytning til en parallelklasse på samme afdeling ved samme skole eller overflytning til en klasse på tilsvarende klassetrin på en anden afdeling ved samme skole eller på en anden skole i kommunen.

Det er nærmere reguleret i "Bekendtgørelsen om fremme af god orden i folkeskolen og foranstaltninger overfor elever", i hvilket omfang sanktionerne kan benyttes. Der er knyttet visse begrænsninger til sanktionerne. F.eks. må eftersidning ikke være til hinder for eller medføre væsentlige forsinkelser af en elevs hjemtransport, og elevens forældre skal forudgående oplyses om eftersidning.

Skolelederen kan både sanktionere i forhold til adfærd, der er udvist i skoletiden, i skolefritidsordningen og i forhold til adfærd, der er udvist uden for skoletiden, hvis adfærden har haft direkte indflydelse på god orden i skolen. Skolelederen kan også tilbageholde private genstande, hvis en elev overtræder skolens ordensregler for, hvornår man må medbringe og anvende genstande i skoletiden.

Forseelsens karakter

Beslutningen om eventuel iværksættelse af en sanktion skal stå i rimeligt forhold til elevens forseelse og skal blandt andet vurderes i forhold til forseelsens grovhed, elevens alder, eventuelle forudgående samtaler, påtaler og advarsler, samt om forseelsen er begået forsætligt eller uagtsomt.