Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1
logo
Mobil menu

Ordensregler

 

værdier

Ordensreglerne er udarbejdet i et samarbejde mellem skolebestyrelse og skolens ledelse og er de overordnede rammer for at være en del af Kirke Hyllinge Skole.

På baggrund af ordensreglerne har skolens personale udarbejdet dagligdagsregler, kaldet skolekultur. Et afsnit beskriver dels retningslinjer for brug af skateboards, løbehjul og rulleskøjter i skolen, et andet beskriver regler for leg med sne og et tredje afsnit beskriver en generel ramme for god adfærd og trivsel på skolen (under udarbejdelse).

Mobilfriskole

Kirke Hyllinge Skole en mobilfri skole, det betyder at eleverne aflevere mobiltelefonerne til læreren inden undervisnings start og får dem udleveret igen efter sidste lektion. Mobiltelefonerne kan anvendes i læringsmæssige sammenhænge. Mobilfri skole er indført for at hjælpe børnene/de unge med at være nærværende i undervisningen samt i pauserne.

Klasseaftaler

I klasserne har det pædagogiske personale sammen med børnene udarbejdet klasseaftaler, som beskriver fælles aftaler i klassen i forhold til god trivsel.

link Regler for leg med sne

link Regler for skateboards, løbehjul og rulleskøjter

Du har ret til: 

Du har pligt til:

At have det trygt og godt på vores skole. For at det kan lade sig gøre, må der være nogle ordensregler.

At gøre hvad du kan, for at alle kan føle sig trygge.

At dit arbejde bliver taget alvorligt, at du bliver taget alvorligt, at du får hjælp, når du har brug for det, og at din mening bliver hørt.

At deltage aktivt, komme med ideer og forslag, at hjælpe andre, hvis de har brug for eller ønsker din hjælp, og at respektere andres arbejde.

At blive hjemme, hvis du er syg.

Ved sygdom at kontakte skolen senest tredjedagen med oplysning om årsagen til fraværet.

At have dine ting i fred.

At respektere andres arbejde og ting.

7. - 8.- 9. klasse må forlade skolen i frikvarterer og mellemtimer.

At slukke din mobiltelefon i undervisningstiden.

Ikke at blive forstyrret i undervisningen af mobiltelefoner.

 

Dokumenter

PDF til print - Regler for leg med sne

Shape Created with Sketch.

PDF til print - Regler for skateboards etc.

Shape Created with Sketch.