Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1
logo
Mobil menu

Vision og strategiplan

vision

 

vision

I lyset af Lejre Kommunes nye Skolevision fra efteråret 2021 (link) har Kirke Hyllinge Skole udarbejdet nedenstående grundfortælling. Denne grundfortælling udtrykker, hvad Kirke Hyllinge Skole i særlig grad tror på og hvordan skolen i store træk arbejder med at omsætte grundfortællingen i dagligdagen. Når vi skriver Kirke Hyllinge Skole omfatter det både skoletid, SFO- og klubtid.

Vi tror på:

 • Respekten for forskellighed og ser forskelligheden som en styrke for den enkelte og fællesskabet.
 • Inddragelse af børn og unge i egne dannelses-, lærings- og udviklingsmæssige processer i samarbejde med forældrene.
 • Medtænkning af lokale kultur- og naturoplevelser for at styrke, udfolde og udfordre læring, kreativitet, trivsel og sammenhold.
 • Udvikling af børn og unge til høj faglighed sker gennem træning i kernefaglighed, undersøgende og innovativ læring.
vision

Respekterer forskellighed:

 • Vi møder barnet/den unge, hvor det er og med udgangspunkt i kompetencer, styrker og udfordringer.
 • Vi respekterer den enkeltes tempo.
 • Vi øver os i at gøre brug af hinandens forskelligheder ud fra mottoet: Her er plads til alle, men ikke til alt.
 • Vi arbejder frem mod en fælles ramme for forskellighed således, at alle kan være i fællesskabet.
 • Vi arbejder mod en fælles forståelse af, at vi ALLE er kulturbærere på Kirke Hyllinge Skole.

Inddrager og samarbejder:

 • Vi udviser og forventer anerkendende kommunikation.
 • Vi inviterer til samarbejde med forældre omkring barnet/den unge.
 • Vi tager udgangspunkt i forældrenes syn på barnet/den unge.
 • Vi inddrager barnet/den unge selv, hvor det giver mening.
 • Vi samarbejder og inddrager andre faggrupper til gavn for barnet/den unge/familien.

Medtænker kultur og natur:

 • Vi inddrager uderummet som læringsrum, når det giver mening for undervisningens/fritidsaktiviteternes indhold.
 • Vi bruger lokale kræfter og institutioner i undervisningen/fritidsaktiviteterne.
 • Vi indtænker traditioner i undervisningen/fritidsaktiviteterne i løbet af året.
 • Vi inddrager andre etniske kulturer i undervisningen/fritidsaktiviteterne.
 • Vi indtænker bevægelse i undervisningen/aktiviteterne.

Kombinerer træning i kernefaglighed, undersøgende og innovativ læring:

 • Vi træner faglige færdigheder og kompetencer.
 • Vi underviser med udgangspunkt i elevernes ideer og nysgerrighed.
 • Vi arbejder med at omsætte den teoretiske viden i praksis – og omvendt.
 • Vi arbejder med at udvikle elevernes praktiske faglighed.
 •  Vi indtænker nye teknologier som en naturlig del af elevernes læring.

Se Lejre Kommunes skolevision her