Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1
logo
Mobil menu

Pædagogik

SFO

Fællesskab og individ

Empati

For os betyder empati, at vi træner børnenes evne til at mærke og forstå, hvordan andre mennesker har det og tænker.

Selvværd

Vi mener, at det enkelte menneske er værdifuldt i sig selv. Alle mennesker har krav på at blive set, hørt og taget alvorligt.

Tryghed

Vi ser en styrke i et nært samarbejde mellem SFO, Klub og skole, så børnene har en tryg skoledag blandt kendte voksne.

Vi udfordrer børnene

Vi mener, at børn udvikler sig bedst, når de er motiveret og deltagende. Alle børn skal opleve, at de er i centrum, og de skal inddrages aktivt i beslutninger og i løsning af egne konflikter. Vi gør børnene bevidste om sund levevis og respekt for natur og miljø. Vi indretter os, så børnene kan udvikle sig alderssvarende og i et tempo, hvor sjælen er med.

Tid til leg

Engagement og indsigt

Engagement og indsigt Vi er bevidste om vores funktion som positive rollemodeller. Vi vil være troværdige voksne, som udstråler engagement. Vi ved, at det betyder meget for børnene og den samlede trivsel, at de voksne har det godt sammen og udviser et positivt eksempel.

Livsglæde og venskaber

Fællesskabet er glæde og samhørighed. Venskaber knyttes og styrkes gennem fælles oplevelser. Vi vægter fælles oplevelser og arrangementer - også med andre SFO'er og klubber.

 

Dokumenter