Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1
logo
Mobil menu

Elevfravær i skoletiden

 

Elevfravær

 

Tjek Princip for håndtering af elevfravær i skoletiden

Princippet tager afsæt i gældende lovgivning på området samt Lejre Kommunes retningslinjer for håndtering af elevfravær. I både lovgivningen og i de kommunale retningslinjer er der stort fokus på, at daglig deltagelse i undervisningen er vigtigt for både den enkelte elev og for klassen som helhed. Skolen er således forpligtet til at følge op på elevfravær i henhold til 10-20-30 planen.

Det er skolens holdning at ”Det er bedst, når alle er her”. Vi vil således gerne have, at alle børn er i skole hver dag.

Tekst

Skolen ønsker at balancere mellem respekten for individuelle og familiære ønsker om fravær i skoletiden kontra hensynet til og opmærksomheden på klassens og elevens faglige og sociale udvikling.

Der er mange grunde til, at elever kan være fraværende i skoletiden. Sygdom og lignende er vi ikke herre over, men rigtig mange andre fraværsårsager har man som forældre indflydelse på. Det kan være placering af ferie, familiebesøg, fritidsinteresser og meget mere. Fravær i denne kategori opfordrer vi alle forældre til at overveje grundigt, og i videst muligt omfang placere i skolens ferieperiode.

Skolen skal hele tiden have fokus på trivsel, da det er en vigtig faktor for den enkelte elevs tilstedeværelse. Det er skolen og forældrene som sammen skal sikre, at alle elever trives og har lyst til at komme i skole.

Skolebestyrelsen følger løbende udviklingen i elevfraværet på skolen, og er i tæt dialog med skolens ledelse omkring den generelle trivsel blandt eleverne.