Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1
logo
Mobil menu

Forældredeltagelse

Samarbejde

 TjekPrincip for skole/hjem samarbejde

Formålet er at medvirke til børnenes faglige og sociale udvikling samt trivsel gennem dialog mellem skolen og hjemmet.

 • Skole/hjem-samarbejdet bør have tillid, dialog og tolerance som grundlag.
 • Den valgte kommunikationsform skal tilstræbe størst mulig forældreinddragelse.
 • Det tilsigtes, at der er et gensidigt ansvar hos skole og hjem i forhold til en konstruktiv og rettidig kommunikation. 
 • Skole/hjem samtalen afholdes mindst en gang årligt. Til samtalen drøftes elevernes faglige og sociale kompetencer samt udviklingsmuligheder. Til samtalen deltager i 0.- 3. årgang både lærere og SFO personale. Eleven deltager i samtalen fra 1. klasse. Der kan desuden altid aftales en behovssamtale som kan ønskes af både skole og forældre.
 • Der afholdes mindst et forældremøde om året, og det bør placeres tidligt på skoleåret. Det anbefales, at der til mødet sker en forventningsafstemning mellem skolen og hjemmene. Herudover tilstræbes det, at der vælges flest mulige forældre til følgende poster: trivselsambassadører, klasseråd og kontaktforældre. 

link Skolens kommunikationsværdier

Kontaktforældre

 • Hver klasse vælger en repræsentant, der deltager i kontaktforældremøder sammen med skolebestyrelsen og skolens ledelse.
 • Kontaktforældremøderne finder sted minimum 2 gange årligt. Repræsentanten giver en tilbagemelding til de øvrige forældre i klassen på Aula eller på et forældremøde.

linkFolder omkring Kontaktforældrerollen

Klasseråd

 • Klasserådet skal fremme børnenes trivsel i klassen og styrke samarbejdet forældrene i mellem.
 • Hver klasse vælger et klasseråd, der samarbejder med klassens lærere og klassens forældre i øvrigt. 
 • Desuden tager de initiativ til arrangementer uden for skoletiden for alle klassens børn og forældre.

Trivselsambassadører

 • Hver klasse vælger et antal repræsentanter, som er en del af skolens samlede gruppe af trivselsambassadører.

linkLæs mere om trivselsambassadørernes arbejde