Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1
logo
Mobil menu

Fælles værdier

værdier

Vores fælles værdier

Det gode skoleliv

Det er Kirke Hyllinge Skoles mål, at vores elever har et godt skole liv og samtidig rustes til livet efter skolen både fagligt og menneskeligt. Disse mål udtrykker skolebestyrelsen i følgende sætning:

Plads til alle

 

Kirke Hyllinge Skole har overordnet 4 værdier, der tilsammen er en rettesnor for god adfærd og et godt læringsmiljø. Når der skrives Kirke Hyllinge Skole omfatter det skole, SFO og klub. 

På vores skole sørger forældrene for, at ”eleverne er klædt på til at gå i skole”. At være ”klædt på” betyder at være udhvilet, har spist morgenmad, har lavet lektier og at skoletasken er i orden.

Fællesskab

 • Elever og ansatte oplever værdien af at være en del af Kirke Hyllinge skoles fællesskab. Alle bidrager positivt til det forpligtende fællesskab.

Trivsel

 • Skolen er et godt sted at lære, lege og arbejde. Du har det godt mens du lærer noget!
 • Der er gensidig respekt og forståelse for hinanden i handling og sprog.
 • Eleverne og medarbejderne er glade for at være på Kirke Hyllinge Skole.
 • De gensidige forventninger mellem skole og hjem er afklarede.
 • Der er en åben dialog for at skabe gensidig forståelse og udvikling.

Læring

 • Eleverne bevarer deres lyst til at lære og være nysgerrige igennem en anerkendende tilgang.
 • Der er høj faglighed, og alle fag er lige vigtige.
 • Eleverne møder passende udfordringer og forskellige læringsstile igennem hele deres skoletid.
 • Eleverne får det bedst mulige afsæt for, at vælge en ungdomsuddannelse, der er rigtig for dem.
 • Eleverne forberedes til livet og det, at være selvstændige mennesker, der kan tage stilling.

Ansvar

 • Elever, forældre og ansatte indgår i løsningen af arbejdsopgaver og problemstillinger.
 • Elever, forældre og ansatte er forpligtiget til at indgå i arbejdsopgaver og problemløsninger.
 • Forældre og ansatte er rollemodeller for eleverne.