Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1
logo
Mobil menu

Undervisning og læring

Undervisning

 

Tjek Princip for undervisning og læring

Bestyrelsen ønsker at understøtte de ansattes faglige og relationelle kompetencer med henblik på at skabe det bedste læring og det bedst mulige læringsmiljø for eleverne.

Klassedannelse

 • Når der dannes nye bh. klasser skal det tilstræbes at de får en harmonisk sammensætning og kan fungere både fagligt og socialt.

 • I foråret inden børnene starter i skole, foretages brobygning mellem børnehave og skole. Der kan praktiseres udskudt klassedannelse i 0.klasse og klasserne evalueres. Det tilstræbes, at klasserne dannes inden efterårsferien. 

Vikardækning

 • Det bør tilstræbes at 0.-6. årgang så vidt muligt altid vikardækkes. Yngste klassetrin bør vikardækkes først.

 • Det bør tilstræbes at 7. – 9. årgang så vidt muligt altid vikardækkes, men der bør åbnes mulighed for, at eleverne kan arbejde selvstændigt under opsyn. I tiden op til eksamen bør 9. årgang altid vikardækkes.

 • Det forventes at vikaren benytter sig af det materiale, som faglæreren har anvist, og/eller orientere sig i ugeplanen.

 • Det tilstræbes at eventuelle skemaændringer er synlige på Aula (på elevernes skema).

 • Ved længerevarende fravær skal skolen melde en plan ud til forældre og elever. 

 • Det tilstræbes, at det er fagkompetente medarbejdere/undervisningserfarne vikarer, der dækker timerne.

Fagfordeling

 • Af hensyn til relationen mellem lærere/pædagog og elever bør klasserne ikke have for mange forskellige lærere/pædagoger.

 • Fagfordelingen bør fremme kontinuitet blandt klassernes lærere.
 • Det skal tilstræbes at lærere og skolepædagoger arbejder i teams omkring klassernes faglige og sociale udvikling

Understøttende undervisning

 • Det enkelte undervisningsteam skal bruge ressourcerne til at understøtte den almene undervisning og fremme bevægelse i skoletiden.

 • Ved faglig støtte i 0. – 2. årgang varetages dette af en pædagog. Hvorimod faglig støtte i 3. – 9. årgang bør varetages af en lærer.

Holddeling

 • Forskellige former for holddeling kan være en aktiv undervisningsmetode i elevernes skoledag.

 • Bør understøtte fællesskabet og samhørigheden på tværs af årgange og i klasserne

 • Bør understøtte klasens faglige og sociale udvikling

 • På 7. årgang konverteres en USU-lektion til konfirmationsundervisning.

Erhvervspraktik

 • Det bør tilstræbes at der er sammenhæng mellem elevernes praktikophold og den almene undervisning. Dette gælder primært i de tilfælde, hvor erhvervspraktikken er aftalt i en længere periode.

 • Erhvervspraktik i 8. og 9. klasse skal give eleverne inspiration til valg af uddannelse og være med til at afklare, hvilken vej eleven skal vælge efter folkeskolen.

Lejrskole

 • I 5. klasse planlægges lejrtur med to overnatninger i forbindelse med ”Grønt Flag” (Temauge på hele skolen). Temaet på 5. årgang er udeliv.

 • Det skal tilstræbes at eleverne kommer på mindst en lejrskole i udskolingen. Denne ligger ofte i 8. klasse.