Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1
logo
Mobil menu

Fælles værdier

Fælles værdier

Det gode skoleliv

Det er Kirke Hyllinge Skoles ønske, at vores elever har et godt skole liv og samtidig rustes til livet efter skolen både fagligt og menneskeligt. Dette ønske udtrykker skolebestyrelsen i følgende sætning:

"Kirke Hyllinge Skole er en skole, hvor lysten til læring og udvikling er i centrum, med plads til alle - men ikke til alt."

Kirke Hyllinge Skole har overordnet 4 værdier, der tilsammen er en rettesnor for god adfærd og et godt læringsmiljø. Når der skrives Kirke Hyllinge Skole omfatter det skole, SFO og klub.

Fællesskab

Elever og ansatte oplever værdien af at være en del af Kirke Hyllinge skoles fællesskab. Alle bidrager positivt til fællesskabet.

Trivsel

Skolen er et godt sted at lege, lære og arbejde. Du har det godt mens du lærer noget! Der er gensidig respekt og forståelse for hinanden i handling og sprog. Eleverne og medarbejderne er glade for at være på Kirke Hyllinge Skole. De gensidige forventninger mellem skole og hjem er afklarede. Der er en åben dialog for at skabe udvikling.

Læring

Eleverne bevarer deres lyst til at lære og være nysgerrige igennem en anerkendende tilgang. Der er høj faglighed, og alle fag er lige vigtige. Alle elever møder passende udfordringer igennem hele deres skoletid.

Ansvar

Elever, forældre og ansatte har ansvar for det gode samarbejde. Elever, forældre og ansatte er forpligtiget til at indgå i arbejdsopgaver og problemløsninger. De voksne er rollemodeller for eleverne i alle forhold.