Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1
logo
Mobil menu

Nej tak til mobning

Antimobning

Sammen mod mobning

Vi gør dagligt en stor indsats for at sikre trivsel for alle vores elever. Trivsel og læring følges ad som to forbundne kar. Det vigtigste for os er at forebygge mobning.

  • Det betyder, at vi alle taler pænt om og til hinanden.
  • Vi skaber rum og rammer i klassen og på forældremøder til også at tale om de ting som er svære.

Hvis der er mistanke om eller er mobning i klassen, har vi en plan for indgriben og genopretning i klassen, som angiver, hvordan vi skal håndtere situation, og hvordan vi hurtigst muligt får genskabt et frugtbart klassefællesskab. På denne side beskriver vi den viden der er om mobning, og hvad du som forældre kan gøre for at undgå mobning i dit barns klasse. Vi har benyttet os af viden og tekst fra Børns Vilkår og Undervisningsministeriet.

Mobning adskiller sig fra drillerier på følgende måde:

  • Mobning er, når der er tale om længerevarende, systematisk udelukkelse eller chikane af et barn på et sted, hvor barnet er tvunget til at opholde sig, som eksempelvis i skolen.
  • Mobning kan være at blive holdt udenfor, aldrig blive inviteret med til at lege i frikvarteret eller at blive forfulgt, slået, råbt ad eller få taget sine ting. I modsætning til mobning er drillerier kortvarig, situationsbestemt og tilfældigt opstået.

link Omsorgsplan

Mobning er et gruppefænomen

"Man kan let komme til at skyde skylden på et enkelt barn, der mobber. Men fra forskningen ved vi, at mobning er en dårlig kultur i et fællesskab."

Mobning foregår i og omkring et gruppefællesskab både off- og online, hvor flere personer har mere eller mindre synlige og skiftende roller. Mobning kan være en måde at skabe et fællesskab på, når det ikke lykkes at samles i fællesskaber om andre emner/aktiviteter. Uanset om mobningen foregår via digitale medier eller i andre fora, kan mobbeårsagen ikke udelukkende tillægges enkelte individer. Først og fremmest er det vigtigt at forstå, at mobning ikke handler om ”onde børn” og ”mobbeofre”. Erfaringen er, at hvis mobning først har bidt sig fast i en klasse, er den vanskelig at stoppe, fordi det er blevet en kultur. Alle holder øje med alle, og alle gør deres for at opretholde deres position i hierarkiet. Derfor er løsningen ikke ’bare’ at fjerne det barn eller de børn, som mobber. Eller den, der bliver mobbet, for den sags skyld. For så tager andre bare over. Mobning er noget, der angår alle i en klasse.

Indsats

Fordi mobning er et gruppefænomen, skal bekæmpelsen af mobning tage udgangspunkt i at ændre kollektive dynamikker på klasser eller årgange. Derfor vil handlingsplanen, udover at inddrage mobbeoffer og mobber, også inddrage forældre, pædagogisk personale/undervisere, elever, tilskuere m.v. Handlingsplanen bruger vi som skabelon i arbejdet med en konkret mobbesag. Den er et dynamisk værktøj som løbende justeres i overensstemmelse med vores indgriben i en eventuel mobbesag.

link Handlingsplan

Mobning på nettet

Tidligere blev børnene holdt uden for i skolegården. I dag foregår udelukkelsen og mobningen i lige så høj grad i børnenes liv online og på sms. Mobning online kan være meget svært at opdage, da platformene og grupperne ofte er lukkede. Det gør ondt på et barn at blive mobbet og lukket ude, uanset om det foregår i skolegården eller på de sociale medier. På sidstnævnte kan være svært at opdage mobning, da barnets online-liv ofte er ret privat. Derfor er det en god idé, at vi hele tiden er nysgerrig på, hvad der foregår online – og får lov at kigge med over skulderen en gang imellem.

Forældreansvar

Forebyggelse af mobning og håndtering af mobning foregår i et fællesskab mellem lærere/pædagoger, forældre og elever. Du kan læse mere om, hvordan du som forældre kan bidrage til, at undgå mobning og medvirke til trivslen i dit barns klasse.